Etusivu Osallistuminen Järjestäminen Tuomarointi Palkinnot Kalenteri

Palkinnot

Hevonen voi saavuttaa yksistä näyttelyistä vain yhden seuraavista palkinnoista:
- MVA-SERT (aikuiset hevoset)
- irtoSERT (aikuiset hevoset)
- Näyttelyn paras ruuna/varsa
- KUMA (vain ruunat ja varsat)

Arvonimet

Näyttelyjaos itsessään ei pyöritä arvonimitoimintaa, vaan siitä vastaavat Näyttelyiden Kermaa-sivustot, joiden kautta myös arvonimien anominen tapahtuu. Alla kuitenkin ohjeet siitä, kuinka monta sertiä tai näyttelyiden paras -mainintaa kuhunkin arvonimeen tarvitaan.

Huom! Arvonimeen vaadittavien sertien/mainintojen tulee olla vähintään kahdelta (2) eri päätuomarilta!

VIR MVA - Virtuaalinen muotovalio
a.) 2x irtoSERT sekä 2x MVA-SERT
b.) 3x MVA-SERT

Ch - Champion
a.) 3x irtoSERT
b.) 2x irtoSERT sekä 1x MVA-SERT
c.) 1x irtoSERT sekä 2x MVA-SERT

Ch-R - Champion-ruuna
a.) 2x näyttelyiden paras ruuna

Ch-M - Champion-maitovarsa
a.) 2x näyttelyiden paras maitovarsa

Ch-NV - Champion-nuori varsa
a.) 2x näyttelyiden paras nuori varsa

BIS-lista

BIS-lista löytyy nykyisellään VRL:n sivuilta. Voit hakea tuloksia hevosen nimellä tai rekisterinumerolla. Kannattaa huomioida, että parhaan hakutuloksen saat käyttämällä asteriskia nimen edessä ja perässä, esim. *Hevosen Nimi*.

BIS-listalle
Vanha BIS-lista

Termejä

BIS-sija
BIS-sijoilla tarkoitetaan BIS-kehään päässeitä hevosia eikä BIS-sija varsinaisesti ole palkinto, sillä BIS-sijalle päässeet hevoset palkitaan erikseen. Nämä hevoset ovat oman luokkansa voittajia - mikäli kuitenkin voittajahevosella on jo sertit VIR MVA Ch -arvonimeä varten tai se muusta syystä hylätään BIS-kehässä, pääsee BIS-kehään kilpailemaan aina luokassa seuraavaksi tullut, alustavalla irtoSERT-maininnalla varustettu hevonen.

BIS-sijoja jaetaan yhtä näyttelyä kohti enintään viisi (5). BIS-sijojen määrä riippuu näyttelyn luokkien määrästä, eikä BIS-sijoja voi olla enempää kun näyttelyissä luokkia. Jos luokkia on enemmän kuin viisi (5), jaetaan BIS-sijoja silti vain viisi. BIS-sijojen rajoitukset eivät koske ruuna- eikä varsaluokkia, sillä niiden luokkien hevoset eivät voi vastaanottaa BIS-sijoitusta.

Hevonen voidaan hylätä BIS-kehässä, mikäli sillä on jo viralliset sertit VIR MVA Ch -arvonimeen tai normaalien hylkäyssyiden perusteella. Luokkasijoituksissa otetaan BIS-kehään korkeimmalla sijalla ja alustavalla irtoSERT:illä palkittu hevonen. Mikäli luokan kolmen parhaan joukossa on vain näitä "hylkäykseen meneviä", jää sen luokan hevoset pois BIS-taistosta, mutta ovat mukana normaaliin tapaan irtoSERTien jaossa.

MVA-SERT
MVA-SERT on parhain saatavissa oleva palkinto ja se annetaan vain erinomaisille yksilöille. MVA-SERT on parempi palkinto kuin irtoSERT. Näyttelyissä voidaan jakaa enintään viisi (5) MVA-SERTiä, sillä vain kaikki BIS-sijoille päässeet hevoset saavat MVA-SERTin. Mikäli luokkamäärä oikeuttaa jakamaan esim. vain 3 BIS-sijaa ja yhdessä tai kahdessa luokassa on ensimmäinen sija jaettu kahden tai useamman hevosen kesken, voi nämä normaalisti laittaa BIS-sijalle ja jakaa MVA-SERTin, kunhan MVA-SERTien määrä ei ylitä viittä (5).

irtoSERT
Yhtä luokkaa kohden luokkatuomari voi jakaa enintään kolme (3) alustavaa irtoSERT-ehdokkuutta. Luokkatuomari päättää tällöin, mitkä luokan hevoset ovat oikeasti irtoSERTin arvoisia, sillä kaikki sertit tulee ansaita. Sertejä jakaessa tulee muistaa, että jo kolme sertiä oikeuttavat Champion -arvonimeen. Ruunille ja varsoille ei voi antaa irtoSERTiä.

Mikäli luokassa on useampi hevonen, joka olisi irtoSERTin arvoinen, tuomari antaa niille maininnan "sertin arvoinen" / "SA" (ks. alla), jolloin omistaja tietää, että hevonen olisi ollut tuomarin mielestä sertin arvoinen ja saanut sen, mikäli niitä olisi sille riittänyt. Mikäli luokassa ei ole yhtään sertin arvoista hevosta, mainintoja ei jaeta.

MVA-SERTin saaneilta hevosilta irtoSERT vapautuu käytettäväksi, jolloin päätuomari voi halutessaan jakaa käyttämättä jääneet irtoSERTit (max. 5 kpl - BIS-sijojen luokkamäärästä riippuen) sellaisille hevosille, jotka ovat saaneet luokkatuomarilta sertin arvoinen-maininnan. Ylijääneitä irtoSERTejä ei voi jakaa hevosille, jotka eivät ole saaneet sertin arvoinen-mainintaa.

Päätuomari vahvistaa irtoSERTit hevosille, jotka näkee sen arvoisiksi ja jotka voivat vielä irtoSERTejä vastaanottaa. Mikäli hevosella on jo arvonimiin (Champion / VIR MVA Ch) vaadittava määrä virallisia sertejä tai joku muu hylkäävä syy, tulee päätuomarin hylätä hevonen ja tämän hevosen irtoSERTin jakaa ns. ylijääneenä sertin arvoinen-maininnalla varustetulle hevoselle.

Alla taulukko siitä, kuinka monta irtoSERTiä päätuomari saa näyttelyissä enintään jakaa normaalien luokkien määrää kohden. Luokkiin ei siis tässä tapauksessa lasketa mukaan ruuna- tai varsaluokkia, sillä niiden luokkien hevoset eivät voi vastaanottaa sertejä.

Luokkia irtoSERTejä Luokkia irtoSERTejä Luokkia irtoSERTejä
2 6 7 21 12 36
3 9 8 24 13 39
4 12 9 27 14 42
5 15 10 30 15 45
6 18 11 33

Sertin arvoinen-maininta (SA)
Sertin arvoinen ei ole palkinto vaan luokkatuomarin maininta. Mikäli yhdessä luokassa on useampi irtoSERTin arvoinen hevonen, mutta sertejä on jaettu jo suurin sallittu määrä, voi luokkatuomari laittaa hevosen nimen perään maininnan "sertin arvoinen" tai lyhenteen "SA". Tällöin päätuomari tietää, että hevoset ovat luokkatuomarin mielestä irtoSERTin arvoisia ja niille voi mahdollisesti jakaa käyttämättä jääneitä irtoSERTejä. Samalla myös hevosen omistaja tietää, että hevonen olisi saanut irtoSERTin, mikäli niitä olisi riittänyt.

Mikäli luokassa ei ole jaettu täyttä määrää irtoSERTejä (3 kpl luokkaa kohden), ei luokassa voida jakaa yhtään sertin arvoinen-mainintaa. Ruuna- ja varsaluokissa ei jaeta sertin arvoinen-mainintoja.

Luokkatuomarin ei tarvitse sertin arvoinen -mainintaa antaessaan kommentoida, miksi hevonen on sertin arvoinen. Pelkkä maininta riittää. Muistathan, että tuomareissa on eroja - toisen tuomarin mielestä hevonen voi olla sertin arvoinen, kun se toisen tuomarin mielestä ei ole.

KUMA eli kunniamaininta
KUMA eli kunniamaininta voidaan myöntää vain ruunille ja varsakuvallisille. KUMA on irtoSERTiä vastaava, ja se annetaan vain erinomaisille yksilöille. Yhtä luokkaa kohden luokkatuomari voi jakaa rajattomasti KUMA-mainintoja.

Näyttelyn paras ruuna-maininta
Näyttelyn paras ruuna-maininta jaetaan päätuomarin toimesta ruunaluokan voittajalle, mikäli tuomari kokee ruunan maininnan arvoiseksi. Tuomarin tulee pitää mielessä, että jo kahdella näyttelyn paras-maininnalla ruunalle voidaan myöntää Champion-arvonimi.

Näyttelyn paras varsa-maininta
Näyttelyn paras maitovarsa/nuori varsa-maininta jaetaan päätuomarin toimesta varsaluokan voittajalle, mikäli tuomari kokee varsan maininnan arvoiseksi. Tuomarin tulee pitää mielessä, että jo kahdella näyttelyn paras-maininnalla varsalle voidaan myöntää Champion-arvonimi.

Copyright © Virtuaalinen Näyttelyjaos 2015